2 apr. 2014

Vad gör de gamla?

Gamla människor bara finns. De syns inte. Osynligheten är någonting alldeles förfärligt. Min vision är ett samhälle som byggs för alla - utan att vi delar in oss i åldrar. Min starkaste önskan är att mina vuxna barn ska få uppleva just det, att de ska kunna lägga år till år  utan att drabbas av åldersdiskriminering. Med strid mot åldersegregering vill jag fylla livet i alla dess faser med innehåll.

Horatius och Ovidius, två antika romerska poeter, skrev båda om den bittra ålderdomen. De var inte ensamma. Jag förstod aldrig bitterheten som elev i gymnasiet, men idag när jag själv är gammal anar jag den.

I det prästhem där jag växte upp kom och gick en oändlig massa människor. De flesta tyckte jag mycket om och lärde mig mycket av. Men det fanns några som livet hade gått hårt åt och de blev bittra. Precis som både Horatius och Ovidius.

En gång lovade jag mig därför själv att aldrig bli bitter. Men jag måste medge att mitt löfte ställs på hårda prov. I mina bloggar under april ska jag berätta om miljöer som faktiskt tar emot både gamla och unga utan att segregera!
1 kommentar: