2 apr. 2014

Vad gör de gamla?

Gamla människor bara finns. De syns inte. Osynligheten är någonting alldeles förfärligt. Min vision är ett samhälle som byggs för alla - utan att vi delar in oss i åldrar. Min starkaste önskan är att mina vuxna barn ska få uppleva just det, att de ska kunna lägga år till år  utan att drabbas av åldersdiskriminering. Med strid mot åldersegregering vill jag fylla livet i alla dess faser med innehåll.

Horatius och Ovidius, två antika romerska poeter, skrev båda om den bittra ålderdomen. De var inte ensamma. Jag förstod aldrig bitterheten som elev i gymnasiet, men idag när jag själv är gammal anar jag den.

I det prästhem där jag växte upp kom och gick en oändlig massa människor. De flesta tyckte jag mycket om och lärde mig mycket av. Men det fanns några som livet hade gått hårt åt och de blev bittra. Precis som både Horatius och Ovidius.

En gång lovade jag mig därför själv att aldrig bli bitter. Men jag måste medge att mitt löfte ställs på hårda prov. I mina bloggar under april ska jag berätta om miljöer som faktiskt tar emot både gamla och unga utan att segregera!
Bokbord i gymnasiet

Även Tyresö gymnasium har fått sina fönster nerklottrade av nazistsympatisörer. Tack vare snabb och effektiv insats från skolan ersattes klottret med hjärtan och förklaring om att de demokratiska värdena gäller i gymnasiet i Tyresö.

Jag känner mig stolt över ungdomarna på gymnasiet och är övertygad om att de kan genomföra ungdomsförbundens bokbord utan incidenter.

Lycka till med bokborden!

12 nov. 2013

Fult med nanny?


Under den senaste tiden har jämställdhetsfrågor tagit allt större plats i den politiska debatten. Dit hör också nannyn.

Idag lägger många småbarnsföräldrar pengar på en nanny som hämtar barnen på förskola - eller fritis. Det vanligaste är nog förskolan. Tanken är att barnen ska komma hem i god tid och att föräldrarna ska kunna arbeta heltid fullt ut. Trots det anser vissa feminister att nannyn är en fråga bara för dem som tjänar mest. Än sen?

Att ha en barnvakt som hämtar barnen, ger dem mat hemma och är hos dem tills föräldrarna kommer hem är inte särskilt uppseendeväckande. Barnvakt har alltid funnits. Unga tjejer - oftast - tjänade en extra slant eller försörjde sig helt och hållet på barnvakt. Den som utomlands tar hand om barn arbetar som au pair, vilket anses både hedervärt och utvecklande. En au pair har ungefär samma uppgift som nannyn, men har ett annat avtal med föräldrarna, lite vidare, lite mer, kanske annan lön. Att vara au pair har viss status.

 I stället för att klaga borde vi hjälpa till att höja statusen på nannyn.

27 okt. 2013

Fattighus och äldreboendeFör mer än sextio år sedan skrev Jan Fridegård berättelsen Porten kallas trång.

Porten kallas trång är en roman som  gestaltar sorgeprocessen. Var och en som förlorat en nära anhörig kan känna igen sig i boken. Hur hemmet blir stilla, inte tyst, utan just stilla. Berättelsen handlar om en änka som måste sälja sitt torp på auktion. Hon hamnar i stället på fattighuset.

En hel del i berättelsen är tänkvärt också för moderna politiker med sociala uppdrag. I politiken har vi all anledning att tänka på hur vi talar om äldreboende, äldres behov av bistånd, deras förmenta behov, som vi inte vet så mycket om. För den som behöver tiger. Ändå har äldre idag förstås materiellt mycket, mycket bättre än på 1950-talet. Men människors känslor är desamma:

"Hon snörflade till när hon tänkte på fattiggården där två till fyra gummor fick dela rum. Och den som var morskast måste hjälpa de andra som inte kunde ta vara på sig själva, som dom sa i radio när någon försvunnit. Tänk om hon fått stanna i stugan. Hon kunde väva och virka , ja , hon kunde nog göra ett och annat utedagsverke i andtiden om det kom an på det. Hon hade inte fyllt sjuttiofem år ännu." (s 24)

När mannen dog fick han kyrklig begravning. Eftersom änkan dog på fattighuset saknade hon denna rätt. Tack vare en ung präst och en invandrad klockare med andra värderingar än de svenska om äldre fick änkan ändå till slut kyrklig begravning:

 "Alltså hade de utgått ifrån att änkan skulle rakt in i kyrkan..... De förstod väl inte hur djupt änkan sjunkit i värde sedan hon tagits om hand av kommunala myndigheter.....Den blåögda svenskprästen mötte flyktingklockarens tunga blick....Prästen såg att klockaren inte tänkte gå från den vanliga ordningen." (s 251)

Jan Fridegård är den modernaste författare jag läst på länge - låna  Porten kallas trång på biblioteket!14 juni 2013


16 dec 2012

Emerich Roth

Årets hjälte är Emerich Roth, en judisk flykting som kom till Sverige räddad undan förintelsen. Utmärkelsen är ett tecken på att det någonstans finns en vilja att se och bekämpa våld och hat. Förintelsen är den yttersta konsekvensen av lögner, feghet och anpasslighet.

Att inte anpassa sig till det uppenbart psykotiska kostar både i förlorat anseende och i förlorad frihet. I andra världskrigets Tyskland lät människor sig luras, drog nytta av anpassligheten och föredrog att tiga. Vad tänkte invånarna i byn Auschwitz om transporterna genom samhället, om röken från skorstenarna?

"Vägen från Auschwitz är kantad av sådan oblyghet bör du veta, av människor som först säger sig varken ha sett eller hört någonting och i varje fall inte haft med saken att göra, och sedan säger sig ha varit motståndare till något som de varken har sett eller hört. Ingenting att förvåna sig över tyvärr, eftersom den oblyga lögnen är ett beprövat vapen mot minnet av just sådant som alltför många har sett och hört för att det ska kunna glömmas." (Göran Rosenberg i Ett kort uppehåll.)

Tack Emerich Roth för att du berättar.

8 juni 2013

Nu får unga i Tyresö jobb!

Äntligen tar vi krafttag i Tyresö mot ungas utanförskap och mot ungdomsarbetslösheten. Nu satsar alliansen på dem som har svårast att klara gymnasiet. Föret har varit ruskigt trögt, resurser har saknats, men nu finns mogen, vaken insikt om att vi bygger in problem när vi inte satsar på ungdomarna, även dem som ligger inom det kommunala informationsansvaret.

Jag citerar kommunstyrelsens ordförande som nu bland annat utreder arbetslivsintroduktion för Tyresös ungdomar:

"Arbetslivsintroduktion är en anställningsform som i första hand riktar sig till unga mellan 19 och 25 år som står en bit från arbetsmarknaden. Det kan t.ex. vara unga utan fullständiga betyg. De kan erbjudas visstidsanställning under 12 månader och få fäste på arbetsmarknaden till en lön som ligger på minst 75 % av lägsta lönen. Jobb kan vara aktuella bl.a. inom vård- och omsorgsyrken. I konceptet ingår att de som anställs utbildas på jobbet."

Folkpartiet föreslog moderaterna i gymnasie -och arbetsmarknadsnämnden våren 2012 en utredning om tillgängliga jobb i kommunen. Arbetslivsintroduktionen är ett bra alternativ till en utredning som mer syftade till omedelbara sommarjobb åt gymnasiets elever. Det välkomnar vi!

7 juni 2013

Krafttag mot droger

Tråkigt nog kommer fler och fler alarm om ökat drogmissbruk bland ungdomar på gymnasieskolan. Som vanligt är det inte skolan som först slår larm, utan politiker som är engagerade och uppmärksamma. Som tur är har vi i Tyresö en aktiv närpolis, som rör sig ute bland ungdomarna och som både ser och hör vad som händer. Vid ett möte med polisen och Ulla Hoffman (V) för en tid sedan fick jag klart för mig att missbruket ökar i en takt som vi inte känt till tidigare.

I Folkpartiet i Tyresö har Christina Melzén föreslagit att gymnasiet, grundskolan och socialnämnden ska samverka mot drogmissbruk bland alla tonåringar i Tyresö.Nu kommer det långa sommarlovet med lediga elever. En del av dem har feriejobb, men för andra kan det vara svårt att hitta meningsfull sysselsättning. Visserligen erbjuder föreningslivet en hel del, men föreningarna fångar inte upp alla.

Skolan klarar inte att själv att hålla ungdomarna borta från droger, även om insatserna är nog så väl genomtänkta. Vad ungdomarna gör på sin fritid påverkar dem också i skolan. Nu arbetar vi politiskt på långsiktiga insatser som riktar sig till alla elever i tonåren året om.